Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία

  • admin
  • 25 Μαΐου, 2023
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Πρόσφατες έρευνες στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-πολυμέσων έχουν επικεντρωθεί στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) που προάγουν την ευημερία της κοινότητας. Μια τέτοια μελέτη από το Delft University of Technology στην Ολλανδία παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων που βελτιστοποιούν την ανθρώπινη ευημερία [1]. Οι ερευνητές βασίστηκαν στις θεωρίες της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνητικής για να προτείνουν ένα πλαίσιο σχεδίασης που δίνει έμφαση στη δημιουργία βρόχων ανατροφοδότησης πληροφοριών ευημερίας σε πολύπλοκα περιβάλλοντα κοινότητας. Συζητούν για το My Wellness Check, ένα έξυπνο σύστημα που σχεδίασαν ειδικά για να υποστηρίζει τις ανάγκες ψυχικής υγείας και ευεξίας των φοιτητών και του προσωπικού του πανεπιστημίου τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αξιοποιώντας έναν έξυπνο βρόχο ανατροφοδότησης, το σύστημα My Wellness Check αξιολογεί τις ανάγκες ευημερίας και ενημερώνει τη δράση της κοινότητας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αυτή η προσέγγιση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την ευημερία της κοινότητας μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και σε άλλα περιβάλλοντα ανθρώπου-υπολογιστή, όπως τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Ωστόσο, καθώς προχωρά ο τομέας της φροντίδας ψυχικής υγείας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, έχουν δημιουργηθεί ανησυχίες σχετικά με την επιστημονική επικύρωση, τη διαφάνεια και την ρυθμιστική εποπτεία [2]. Ενώ η ενσωμάτωση της τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την προσβασιμότητα της περίθαλψης της ψυχικής υγείας, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες για να διασφαλιστεί η δίκαιη και ασφαλής πρόσβαση σε φροντίδα υψηλής ποιότητας. Το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων είναι σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε την ευαίσθητη φύση των ανθρώπινων συναισθημάτων. Η διασφάλιση της επιστημονικής αυστηρότητας και των αυστηρών ρυθμιστικών πλαισίων είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των κινδύνων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών, αξιοποιώντας παράλληλα τα οφέλη των τεχνολογικών προόδων στην περίθαλψη της ψυχικής υγείας.
Πηγές:
[1] van der Maden W, Lomas D, Hekkert P. A framework for designing AI systems that support community wellbeing. Front Psychol. 2023 Jan 4;13:1011883. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1011883. PMID: 36687873; PMCID: PMC9846139.
[2] https://www.brookings.edu/techstream/the-wellness-industrys-risky-embrace-of-ai-driven-mental-health-care/

elEL