Συνεργασίες

Πανεπιστήμιο Aιγαίου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

elEL