Σκοπός

Στους σκοπούς της Εταιρείας Μεταβολισμού Διατροφής & Ευζωίας περιλαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό τα κάτωθι:
  • Η ανάπτυξη και προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας εστιασμένης κυρίως στο μεταβολισμό, σε θέματα διατροφής και στην ευζωία.
  • Η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και νέων δεδομένων μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον μεταβολισμό, την διατροφή και την ευζωία.
  • Η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στο τομέα του μεταβολισμού, της διατροφής και της ευζωίας.
  • Η εκπόνηση, εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων παρακολούθησης της διαδικασίας ενσωμάτωσης των εθνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών αναφορικά με τα μεταβολικά νοσήματα, την διατροφή και την ευζωία.
  • Η συγκρότηση δικτύου εκπόνησης ερευνητικών πρωτοκόλλων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και τη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς κλινικές μελέτες με αντικείμενο τα μεταβολικά νοσήματα, την διατροφή και την ευζωία.
  • Η δημιουργία εθνικού ή διεθνούς δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, με στόχο την προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης αναφορικά με την παθοφυσιολογία, τη φαρμακολογία και την θεραπευτική των μεταβολικών νοσημάτων και των διαταραχών της διατροφής. Την αντίστοιχη δημιουργία δικτύων στο χώρο της ευζωίας του ανθρώπινου οργανισμού.
  • Η κατάλληλη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των ασθενών με κάθε διαθέσιμο μέσο σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των ενδείξεων και παρενεργειών της αγωγής για τα μεταβολικά νοσήματα. 
  • Η ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων που επιδρούν στα μεταβολικά νοσήματα και τη συνεργασία για το σκοπό αυτό με ελληνικούς και διεθνείς φορείς.
elEL